Jdi na obsah Jdi na menu
 


Warp Stalkers

Warp stalkers jsou lstiví a krutí lovci původně z Draenoru, kteří byli zkaženi Plamenou legií. Některé zprávy dokonce potvrzují, že důstojníci Legie používají stalkery jako jezdecká zvýřata (mount), využívající stalkerovu záhadnou schopnost cestování mezi hmotnými i nehmotnými dimenzemi. Nesvázáni omezeními reality, tyto mocná a záhadná stvoření cestují široko daleko: téměř žádná říše není mimo jejich dosah.


Spore Bats

Smrtící spore bats jsou vyšší vývojový stupeň, poddruh spore walkera. Stejně jako jejich bratranci walkeři, spore bats nasávají věci ze svého okolí a jejich mícháním připravují smrtelné jedy, používané ke zdolání kořisti. Narozdíl od walkerů, se však naučili létat. Žádná část Zangrmarsh není bezpečná, když jsou tito plachtící zabjáci na lovu.


Spore Walkers

Věří se, že se spore walkeři vyvinuli v průběhu času z jednoduchých organismů, které přebývali v hlubinách Zangarmarsh (Zangarské močály), do schopnějších loveckých, zabíjecích a žracích strojů, jakými jsou dnes. Využívajíc svého okolí dokážou vytáhnout toxiny z odpadů a plísní bažin, které obratem používají k omráčení nebo znehybnění své kořisti. Když cestují skrze bažiny, měli by se dobrodruhové těmto velice nebezpečným predátorům vyhýbat.


Rock Flayers

Rock flayers jsou jedním z původních druhů Outlandu. Mnoho neopatrných cestovatelů bylo zabito primitivními humanoidy, kteří se ve vražedných smečkách potulují na svazích a vrcholcích hor Blade's Edge. Ačkoliv loví především malá horská zvířata, nebojí se ulovit daleko větší kořist než jsou sami. Jsou záznamy o smečkách rock flayerů, kteří sundali dokonce mocného elekka, který přišel na jejich území. Jejich zlověstné čepele ve tvaru kosy a šplhací pařáty jsou tak ostré, že mohou proseknout samotnou skálu, dovolujíc rock flayerům lehce překonat i ty nejpbtížnější skalní převisy. Dokonce i ve srovnání s ostatními predátory jsou velice rychlí a silně agresivní.


Ravagers

Tito predátoři jsou rozšířeni po celém Outlandu, často číhající za kamenými hromadamy a vysoko se tyčícími srázy, připraveni vrhnout se na jakoukoliv kořist dost šílenou k tomu, aby se přiblížila na dosah jejich s oslepující rychlostí se pohybujících spárů. Jestli byli nebo nebyli zmutovány chaotickou energií, když Ner'zhulovy četné portály trhaly Outland na kusy, je stále zdrojem spekulací. Jedna věc je však jistá: s těmito zlomyslnými masožravci by si nikdo neměl zahrávat.


Gronn

Monstrum. Kyklop. Vtělení hrůzy. Slovy nejde popsat strašlivého gronna z Outlandu, nesmrtelného poloboha ogří rasy. Někteří říkají, že gronn je původcem nižších ogrů, přesto, jestli je to tak, gronn projevuje opravdu málo lásky ke svým potomkům, vládnoucí klanům ogrů železnou pěstí. Říká se, že v celé historii existovalo pouze sedm gronnů a že nejsou pověstní svojí inteligencí. Nicméně takové pověsti jsou chabou útěchou ve světle nesporné skutečnosti, že gronn vládne zničující silou.


Lesní trolové

(Forest Trolls) Dlouho před vzestupem a pádem lidských království vytvořili Amani trolové z Lordareonu obrovskou trolí říši. Po stoletích válek a nenávisti aliance lidí a elfů konečně zasadila Amani trolům drtivý úder, když je porazila na úpatí Alterackých hor. Říše se již z této porážky nevzpamatovala a trolové již nikdy znovu nepovstali jako jeden národ. Přesto někteří lesní trolové přežili, každou generaci živící svojí nenávist k elfům v temných lesích na severu po tisíce let. Během Druhé války se Amani trolové rychle přidali k Hordě a vůdce lesních trolů Zul'jin byl jeden z největších hrdinů, jakého trolové kdy poznali.


Fleshbeasts

Říká se, že spánek při vědomí vytváří příšery, které fantasie opuštěná příčetností přivádí na svět jako stvoření z nočních mur. Pro většinu z nás, je hrůzy ze spánku nemohou následovat do skutečného světa; přestože jsou někteří pronásledováni ještě dlouho poté co se závoj spánku protrhal. Nemyslící fleshbeasti byli přeneseny do tohoto světa Medivhem, vyvolány z nějakého nevyslovitelného místa z onoho světa. Kdysi je čaroděj použil ke svým tajným účelům v laboratořích Karazhanu. Nyní je Medivh pryč, ale slintající, hladové příšery z jeho zvrácených nočních mur stále přebývají, beznadějně bloudící stíny Karazhanu.


Fel Orcs

Srstnatí orkové. Zahady a
spekulace obklopují zkažené srstnaté orky, kteří se nedávno objevili v Outlandu. Ačkoliv je pouze málo známo o těchto krutých válečnících, nejvíce znepokojující odhalení je, že jejich počet se neustále zvyšuje. Daleko zarážející je fakt, že orkové objevili jiný zdroj ďábelské energie, který je napájí, navzdory zabití Mannorotha a následovném oprostění Hordy od démonické zkaženosti. Bez ohledu na jejich spojení s ďábělskou energií se věří, že toto nové pokolení není ve spojení s Planoucí legií. Komu se ale zodpovídají, zůstává tajemstvím.

Ethereals

Procházející se mezi chaotickým vesmírem mezi světy, jsou ethreals hvězdnými cestovateli, kteří přebývají ve Spletitém podsvětí. Jsou známí jako sběratelé a obchodníci s tajemnými předměty a artefakty. Nyní přitahováni k Outlandu, mnoho etherealů zkouší vystopovat jeho poklady a ukradnout je zpět do Spletitého podsvětí. Jsou to lháři a podvodníci, kteří se nezastaví před ničím, aby dosáhli svého záhadného cíle. Etherealové se v žádném případě nestraní Plamené legii. Budou dokonce stát proti sobě na obou stranách konfliktu, pokud jim to poslouží v budoucnu pro jejich vlastní cíle.


Eredar

Eredaři jsou jednou z
nejstarších ras vesmíru. Jsou to velitelé a stratégové Planoucí legie. Jsou vyjímečně schopní mágové a jejichž mistrovství nad tajemnými uměními je proslulé po rozptýlených světech Spletitého podsvětí. Ti jako Archimonde a Kil'jaeden, obáváni a nenáviděni pro jejich nepřekonatelnou krutost a prohnanost, jsou spolu s méně známými členy eredarské rasy - předvoj nezastavitelné démonické armády usilující o vyhlazení vesmíru.

Broken

Orkové z Outlandu nebyli jediní, kdo trpěli nákazou Plamené legie. Broken (Zlomení), vedeni velkým Akamou, padli za oběť démonickému zlověstnému vlivu a stejně tak jako orci, byli změněni. Ačkoliv ztratili některé ze svých bývalích schopností, Broken stále představují jasné nebezpečí všem Illidanovým nepřátelům v celém Outlandu. Vypadá to téměř jako zázrak, že si Broken zachovali své šamanské dědictví, ačkoliv nikdo nemůže říct jistě, kolik z jejich tradic zůstalo netknutých. Z bezpečí svých opevněných vesnic, které mají Broken v Outlandu v držení, vládnou nad svými nižšími bratranci, zatracenými Lost Ones (Ztracení).


Vlci

Vlci jsou původními obyvateli mnoha částí Azerothu. Žijí na všech známých kontinentech. Vyskytují se v širokém spektru poddruhů a liší se také společenskými zvyklostmi. Přestože vůči lidem a pololidem, kteří vkročí na jejich území, je většina vlků nepřátelská, existuje několik jedinečných vlčích smeček, které se spřátelily se svými pololidskými protějšky (jako jsou například Orkové).

Draci, modří

Modrá dračí letka vedená Malygosem, pánem magie, byla téměř zničena zlým Deathwingem a jeho černou dračí letkou. Přestože na světě zbylo již jen několik modrých draků, spatřit jejich magickou moc je úžasný zážitek. Několik modrých, pocházejících původem z Northrendu, přebývá poměrne blízko k velkému Dragonblightu, kde se setkávají s dušemi starobylých draků zesnulých v dávných dobách. Jejich mrazivý dech a obrovité drápy už v Northrendu přinesly smrt mnoha neštastným poutníkům.

Draci, rudí

Rudá dračí letka vedená dračí královnou Alexstraszou je vznešenou a čestnou skupinou bytostí. Sami sebe považují za ochránce všeho živého a v mnoha případech jimi skutečně jsou. Nejčastěji na ně lze narazit, jak chrání posvátná území a předměty, snaží se je hlídat před nižšími bytostmi, kterým mohou svojí energií šeredně ublížit. Jejich dech je strašlivý ohnivý proud. Je o nich také známo, že pozřou nepřátele celé a během dne je postupně tráví. Jejich nejvíce nenáviděnými nepřáteli jsou černí draci vedení velkým, temným létavcem Deathwingem.

Draci, zelení

Očarovaní, nadpozemští zelení draci žijí pouze proto, aby sloužili silám přírody a udržovali rovnováhu mezi smrtelnými bytostmi a stále se vyvíjejícím světem. Zelená dračí letka, které vládne snící bohyněYsera, chová zvláštní náklonnost k temným elfům a jejich druidům. Přestože většina zelených draků žije v tajemné dimenzi známé jako Smaragdový sen, několik těchto elegantních bytostí doposud brázdí nebe nad ashenvalským lesem.

Draci, černí

Přestože byla černá dračí letka v minulosti téměř vyhubena, našlo si pár těchto zlých bytostí domov ve vyprahlých pustinách Barrens. Jejich pán Deathwing se buď ztratil nebo zahynul, proto se černí draci o sebe starají sami. Tyto bytosti jsou nesmírně mocné a kruté a libují si ve strádání smrtelníků. Černí draci jsou nepřátelé všech ostatních dračích letek, zejména ušlechtilých rudých draků z Lordaeronu.

Trollové, lesní

Lesní trollové jsou jednou z nejstarších původních ras Lordaeronu. Zrod jejich civilizace se datuje ješte několik tisíc let před vysoké elfy. Povětšinou to jsou ohavná stvoření provozující voodoo, rituální obětovávání a v některých případech i kanibalismus, i když to nebylo nikdy potvrzeno. Přestože lesní trollové nejsou nikdy přátelští, chovají nenávist zejména k vysokým elfům, které považují za plenitele své starobylé domoviny. Jejich zášť se však omezuje jen na elfy. Opovrhují sice všemi rasami, ale mohou s ostatními spolupracovat, pokud by z této spolupráce mohlo vzejít zničení jejich nejvíce nenáviděného nepřítele. Lesní trollové během Druhé války krátce spolupracovali s orkskou Hordou, ovšem brzy po její porážce své orkské spojence opustili.

Trollové, ledoví

Ledoví trollové se podobně jako jejich zlí lesní bratranci vyžívají v krveprolévání a podlostech. V dávných časech byli vyhnáni do pustin Northrendu, kde si mezi ledovými kvádry a pláněmi bez života vybudovali skrovnou společnost. Ledoví trollové, povahou kanibalové, jsou známí svojí chutí k požírání syrových, právě zabitých nepřátel. Jejich společenská struktura je velmi podobná té, jakou nalézáme u jejich les obývajících bratranců.

Trollové, džungloví

Jsou to temná pověrčivá stvoření, která si vychutnávají lov, ať už na zvířata nebo na lidi. Trollové vládli zemím na jih od Redridge Mountains, ale později bylo jejich království rozbořeno. Začali používat tajmené rituály voodoo a usadili se v džunglích Stranglethorn Vale.

Wendigové

Z Northrendu pocházející wendigové jsou značně nenasytné bytosti. Povahou jsou samotářští a zřídkakdy žijí společně s dalšími jedinci svého druhu. Tito kanibalští, divocí, mohutní, osrstění humanoidé mají vysoce rozvinutý teritoriální pud, proto se ke všem vetřelcům, kteří vstoupí na území jejich loviště, nechovají nijak přívětivě.

Dragonspawni

Dragonspawni naslouchjí volání své bohyně Ysery. Na její přání se stávají ochránci světa před probouzejícím se zlem, které přichází z potopeného Chrámu. Dragonspawni jsou pozemní armádou dračích vládců. Chrání Bažinaté oblasti Swamp of Sorrows na příkaz své snící bohyně Ysery. Dračí královna varovala před zlem, které se šíří z chrámu a jeji loajální služebníci se starají o ochranu země, kde se stále objevují tvorové zkázy.

Rockjaw Troggové

Drsné zasněžené vrocholky Dun Moroghu poskytují Trpaslíkům z Ironforge dostatek rudy a kamene pro jejich tvořivé úsilí. Když Trpaslíci nenasytně kopali v dole Gol´Bolar, narazili na nebezpečnou rasu Rockjaw Troggů. Troggové se dostali na povrch a začali útočit na všechno živé. Pronali se královstvím Trpaslíků a Trollů a nakonec zničili hlavní město Gnómů - Gnomeregan.

Kostlivci

Když území Duskwoodu pohltila podivná temnota a ze stínů se začali vynořovat kostlivci a jiná nemrtvá havěť. Přestože kostlivci působí na pohled křehce, ve skutečnosti jsou velice odolní na jakýkoliv fyzický útok a vládnou nadlidskou silou. Nikdo však neví, komu nebo čemu skutečně slouží.

Ogři

Ogři jsou jednou z mála ras, která nepochází původem z Azerothu. Ve skutečnosti sem byli zavlečeni z Draenoru teprve před jednou generací, během První války. Ogři nejsou zdaleka tak hloupá, hromotlucká, dvouhlavá zvířata, jak se o nich kdysi soudilo. Mnoho ogřích pánů ve skutečnosti shromažďuje zbytky svého lidu, který byl rozprášen po pádu Hordy. Přestože jsou jejich cíle neznámé, není sporu o tom, že tito mocní, zdánlivě inteligentní válečníci se začínají znovu shromažďovat.

Bazilišek

Tyto mocné, kouzelné bytosti jsou v Azerothu považovány za živočišnou anomálii. Povahou nejsou zlí, ale pokud jsou vyprovokováni, dokážou se zuřivě bít. Baziliškové milují "zpívající krystaly" Stranglethornu a s oblibou je pojídají. Tyto krystaly jim dodávají zvláštní schopnosti. Dokážou svou kořist ukolébat ke spánku nebo ji dokonce proměnit v kámen. Jako vedlejší efekt pojídání krystalů baziliškové zmutovali a krystaly nyní vyrůstají na některých místech jejich těla.

Kouzelníci

Přestože se v současnosti mnoho mágů lidí a vysokých elfů sklání před suverenitou Dalaranu a Kirin Tor, spousta dalších raději volí samostatný přístup k magii. Kirin Tor považuje tyto odpadlíky za nepostižitelné, zatímco oni se snaží rozšířit své znalosti magie a kouzelnictví za hranice, které většina ostatních považuje za ještě bezpečné či morálně ospravedlnitelné.

Lupiči

Lidští lupiči č íhají na nešťastníky a vojáky, kteří putují kolem. Tito zločinní ničemové mají v hlavě pouze zlodějinu a loupeže a také se vyžívají v působení velké bolesti svým obětem. Přestože Aliance nabízela velké odměny za dopadení těchto bídáků, oni si vždy dokázali najít způsob, jak proklouznout a ukrýt se ve stínech divočiny.

Přízraky

Přízraky jsou nenávistná nemrtvá stvoření, která se vymykají Ner'zhulově kontrole. Tyto přízračné bytosti svázané se základními duchy žijí jen proto, aby běsnily a využívaly své ničivé síly.

Duchové

Duchové jsou mučené duše, které se zmítají v agónii mezi životem a smrtí. Nedokáží pochopit, že už nejsou naživu, a tak bezcílně bloudí v prázdnotě mezi Spletitým podsvětím a hmotným světem a snaží se vyprostit ze svého věčného utrpení. Přestože nemusí být nezbytně zlí, jsou lační po fyzickém kontaktu, jenže jejich dotyk může pro živé bytosti znamenat velkou hrozbu.

Odpadlí knězi

Tito ubozí jednotlivci kdysi patřili k nejzbožnějším duchovním Lordaeronu. Po letech neustálých rozbrojů a utrpení však ztratili víru ve svaté Světlo. Nyní žijí jen proto, aby šířili pocit marnosti a negativní energie mezi své společníky.

Nerubiani

Pavoučí lidé Nerubiani kdysi vládli království Azjol-Nerub, které se rozprostíralo jako obrovitá síť pod pustými ledovci Northrendu. Král lichů však jejich temnou ř íši rozdrtil a vyhnal je na mráz do arktických pustin. Těch několik hrstek nerubianských bojovníků, kteří přežili, se stále snaží Ner'zhulovi pomstít a znovu na něm vydobýt své podzemní království.

Golemové

Golemové jsou magií připravené stroje vytvořené z různých druhů minerálů. Většina golemů pochází z Dalaranu nebo jeho okolí. Místní mágové je stvořili proto, aby za ně vykonávali manuální práce a hlídali jejich tajemný majetek. Je také známo, že nekteří odpadlí čarodějové vytvářejí vlastní golemy, aby jim strážili jejich brlohy a doupata. Většina golemů je chráněna magií proti kouzlům, takže je nepřátelští kouzelníci nemohou obrátit proti jejich tvůrcům. Všeobecně se soudí, že golemové jsou nemyslící tvorové. Jsou však zaznamenané případy, kdy se golemové potulovali volně, bez pána, který by je ř ídil. Kam tito tuláci pochodovali nebo co hledali zůstává naprostou záhadou.

Harvest Golemové

Harvest Golemové jsou hrozivá mechanická stvořeni naprogramovaná k tomu, aby dostihli a zabili každého, kdo by narušil jimi hlídané území. Původ těchto Golemů je nejistý. Je ale pravděpodobné, že ve stavbě těchto monstrozit mají prsty Goblini. Někteří lidé si myslí, že je postavili zloději z bratrstva Defias, aby jimi zamaskovaly své machinace. Ať je to jakkoliv, Harvest Golemové plní svou funkci více než dobře a svá políčka dobře chrání.

Murlokové

Přestože jsou murlokové v Lordaeronu poměrně noví, patří ve skutečnosti k velmi starým rasám Azerothu. Tyto bytosti se neustále přesouvaly ze svých oceánských domovů do vnitrozemí a dokonce se přizpůsobily sladkovodním jezerům a řekám, aby mohly osídlit i území, kde se normálně nevyskytovaly. Ovšem to, jak využívají zbraně a tajuplné bojové schopnosti, naznačuje zlověstný intelekt rasy.

Zmutovaní murlokové

Přestože jsou murlokové hojní v nehostinných pobřežních oblastech Kalimdoru, existuje zmutovaný kmen této rasy, který se objevil teprve v nedávných měsících. Přestože není jasné, co tyto podivné mutace způsobilo, mnozí věří, že je příčinou něco temného a zlověstného, co dlí v hlubinách pod zuřícím Maelstromem. Zmutovaní murlokové byli změněni do té míry, že se pod nátlakem obrátí i proti vlastním bratrům.

Gnollové

Gnollové patří k nejmladším lordaeronským rasám. Tito hyenám podobní humanoidé mají domov v Alterackých horách a Redridgském pohoří daleko na jihu. Jsou výrazně agresivní a často se sváří dokonce i mezi sebou. Přestože jsou vzhledem k ostatním zvířatům poměrně inteligentní, bráno lidskými měřítky nijak zvlášt bystří nejsou. Je o nich známo, že spolu začnou bojovat kvůli naprostým malichernostem, jako například „kdo má delší stín“. Často se uvádí, že gnollové by mohli být poměrně nebezpečnou rasou, kdyby se přestali vzájemně trhat na kusy a vytvořili si vlastní armádu.

Koboldi

Koboldi jsou rasou fňukajících, krysám podobných humanoidů, kteří zamořují hluboké tunely pod Alterackými a Redridgskými horami. Povahou jsou opovrženíhodní zbabělci. K nějaké činnosti mohou být vyprovokováni, jsou-li zahnáni do kouta. Koboldi mají omezenou inteligenci a obvykle se zdržují mimo území, která jsou osídlena jinými, většími rasami.

Worgeni

Vlkům podobná stvoření, Worgeni jsou v Azerothu poměrně krátce. Dalaranští mágové je během bojů s Nemrtvými Pohromy vyvolali z neznámé dimenze na svou obranu. Tento zoufalý akt se však lidem nepovedl tak úplně zvládnout a vlkodlačí rasa zaútočila nejenom na Nemrtvé, ale i na lidi a mnoho Worgenů se rozuteklo na různá místa světa.

Pavouci

Přestože se mnoho učenců domnívá, že všichni pavouci pocházejí původem ze starobylého království Azjol-Nerub, obrovití pavouci z Kalimdoru obývají stinná zákoutí lesa Ashenvale. Přestože divocí pavouci nemusí být nutně zlí, mohou se stát hrozivými nepřáteli, pokud ucítí, že jejich hnízdo bylo poskvrněno.

Soví medvědi

Tyto hromotlucké, deformované bytosti mají v oblibě druidové temných elfů, stejně jako stromoví enti. Povahou jsou laskaví, ale v rozrušení nebo při rozzuření jsou strašliví. Protože se zalidněným územím vyhýbají, často na ně lze narazit na tichých mýtinách hory Hyjal.

Srstnatci

Srstnatci jsou mohutní, jednodušší, medvědí lidé, kteří žijí v divokých končinách ashenvalského lesa. Přestože nemají války ani vraždění nijak zvlášt v lásce, u jejich kmenů se před nedávnem objevila zvýšená nevraživost. Temní elfové znepokojení stavem kdysi mírné rasy se srstnatcům pokusili pomoci, aby zvládli své pudy. Jenže mohutní medvědí lidé se stáhli ješte hlouběji na svá území a ještě více propadli zuřivosti, která zachvátila jejich rasu.

Satyrové

Satyrové kdysi bývali temnými elfy, kteří provozovali v dobách ještě před Válkou stromovců umění magie. Tito magií znetvoření temní elfové se sami nabídli do služeb Legie a dolehlo na ně tak strašlivé prokletí. Přestože si zachovali část svých magických sil, jejich těla byla zdeformována a zkroucena do zvířecího tvaru. Nyní satyrové žijí jen proto, aby škodili svým elfím bratrancům a plnili vůli Legie – která, jak věří, se jednoho dne navrátí.

Bahnivci

Tyto podivné bytosti nesou dědictví elementálů, byli však zkaženi mocí chaosu. Nyní existují jako mučená hmota polovnímavého bláta. O jejich úmyslech, ani o nějakých zvláštních podmínkách jejich existence není nic známo.

Ostnatí kanci

Ostnatí kanci jsou rasou primitivních kančích lidí, kteří mají jako břitva ostré bodliny vyrůstající z jejich svalnatých, shrbených zad. Tyto houževnaté, nebojácné bytosti obývají centrální Barrens Kalimdoru, což je labyrint z trnu, kterému se ríká Břitvovitá pahorkatina.

Kentauři

Legendy tvrdí, že primitivní, barbarští kentaurové jsou vlastně levobočci poloboha temných elfů Cenaria. Jestli to je nebo není pravda, nikdo neví, jisté však je, že jsou ztělesněním zuřivosti a surovosti. Tito konští lidé bez ustání terorizují kalimdorské Barrens a plení vesnice a města obývaná lidmi. Taureni tvrdí, že kentauři tu jsou od věků jen proto, aby sužovali zemi.

Harpyje

Tyto úděsné, bezohledné, okřídlené ženy žijí jen proto, aby působily nepořádek a přinášely žal. Harpyje, které vylétají z větrných Stonetalonských hor, jsou mistryněmi v přepadávání nešťastných karavan a nerozumných cestovatelů.

Hromoví ještěři

Tyto podzemní bytosti mají společné předky s kodo. Přizpůsobili se však životu pod povrchem země, takže se u nich vyvinulo několik přirozených obranných schopností.

Zkažení stromoví enti 

Ubohé stromové bytosti kdysi bývaly pyšnými, nesmrtelnými obránci ashenvalského lesa. Když však Plamenná legie vtrhla v minulých dobách do světa, její démonická energie mnoho starobylých stromových bytostí zkazila a přivedla do stínu. Nyní tyto trýzněné bytosti žijí jen proto, aby šířily zkázu a nenávist mezi všechny živé bytosti.


Kodo

Obří, po Barrens se pomalu vlekoucí zvířata Kodo patří v celém Kalimdoru k nejzvláštnějším druhům. Přestože jsou povahou mírní a neohrabaní, mohou se z těchto mohutných zvířat stát nelítostní nepřátelé, octnou-li se v ohrožení nebo jsou-li napadena. Mnozí kodo chovají zvláštní náklonnost k přívětivé rase taurenů. Říká se, že někteří vzácní kodové jsou ve spojení s duchy nebes a bouří. Proto mezi taureny kolují legendy o zvířatech, kterým ř íkají Bleskoví Ještěři, Hromoví Ještěři a Chodci Bouří. Ať již mají tyto pověsti pravdu nebo ne, tyto obludy mají skutecně zbytky nadpřirozených sil.

Supové

Tyto létající bytosti lze najít v celém Barrens – hledají mrtvoly, na kterých pak hodují. O těchto skvrnitých mrchožroutech je známo, že čas od času pomáhají zlým harpyjím – přitahováni vidinou čerstvě zabitého masa a prolité krve.